Det lysner…

 

27.2.21:

OBS!!!

Løb arrangeret i PRIVAT regi (altså arrangeret af en privat person) må stadig kun være med i alt 5 tilstedeværende!  

 

Se nederst på side 5:

Kulturminiseriet

Samt se Q og A på side 13:

Kulturministeriet

 

Nedenstående gælder stadig – for alle former for løbsarrangementer:

 

26.2.2021

Kære alle!

Vi er nu landet med flere detaljer omkring afholdes af og deltagelse i løb for den kommende tid.

I samarbejde med Dansk halvmarathonklub er Klub 100 halvmarathon blevet enige om i fællesskab at anbefale alle halvmarathonløbere i Danmark nedenstående.

Anbefalingerne læner sig helt tæt op af dem fra Klub 100 marathon – tak for oplæg til dette:

Regeringen har ændret på restriktionerne med virkning fra mandag den 1. marts 2021.

Ændringerne har betydning for udendørs idrætsaktiviteter, herunder løbsarrangementer.

Klub 100 halvmarathon/Dansk halvmarathonklub følger naturligvis de nye anbefalinger.

Du skal indledningsvis notere dig, at mange af restriktionerne er forlænget frem t.o.m. den 5. april 2021.

Deltagerantallet for udendørs idrætsaktiviteter er hævet fra 5 til 25 personer, men IKKE i privatregi!!! (se link til Kulturministeriet øverst).

I dette tal indgår alle løbere, tilskuere, arrangører etc.

Aktiviteten skal ske i organiseret regi.

Det betyder, at løbet skal være offentliggjort (jf. Klub 100 halvmarathon og DHK’s regler).

Samtidig skal løbsarrangøren have en liste hvorpå navne og kontaktinformationer (minimum telefonnummer og mail) fremgår for alle tilstedeværende inkl. eventuelle tilskuere og løbsarrangører.

Sidstnævnte er vigtigt, hvis der efterfølgende bliver behov for smitteopsporing.

Husk, at listen med kontaktdata ikke må offentliggøres på fx arrangørens hjemmeside pga. reglerne om GDPR.

Listen skal være i løbsarrangørens besiddelse.

Der kan ikke afvikles løb med en eller flere forskudte starter.

Hvert løb skal afsluttes og være afgrænset til egen rute, herunder start- og målområde.

Myndighederne forbeholder sig desuden ret til, at der kan ske indskrænkelser i geografiske områder (eller nationalt).

Sådanne indskrænkninger skal naturligvis respekteres. Du skal derfor løbende holde dig orienteret om eventuelle særregler i dit område.

Det er vigtigt, at alle bidrager ansvarligt i forhold til at sikre, at myndighedernes retningslinjer overholdes.

Det betyder, at der skal vises agtpågivenhed i forhold til afspritning, afstand, ingen kram etc.

Der bør ligeledes ikke benyttes indendørs arealer, hvor kategorien toiletter hører under.

Endelig skal du følge de anvisninger, du modtager fra løbsarrangøren.

Der opfordres desuden til, at alle benytter sig af muligheden for test og tilstræber, at dette sker løbende.

Undlad desuden at slække på afstandskravet, når der tages fælles foto og i øvrigt løbes ude på ruten.

Du bør ligeledes begrænse din deltagelse til få udvalgte løb – som du gerne må løbe igen og igen.

Du skal desuden notere dig, at selvom forsamlingsforbuddet på 5 ikke gælder for udendørs idrætsaktiviteter, så betyder det fortsat, at deltagelsen i et løb alene er afgrænset til selve løbsdeltagelsen, og der derfor ikke er en mulighed for at hænge ud før eller efter løbet.

Hold dig til deltagelse i løb i din egen region.

Fasthold det gode kammeratskab og udvis fortsat en positiv tilgang til denne ekstraordinære situation.

Hold dig løbende orienteret om eventuelle justeringer og ændringer af retningslinjerne.

Det er dit ansvar at udmønte retningslinjerne til gode vaner.

Vi håber og tror på, at vi meget snart er på den anden side, så der bare kan løbes løs uden alverdens begrænsninger.

Nyd foråret, kh Charlotte

 

Det er forår….

Intet nyt dér – det er 1. marts, og det betyder forår…

Heldigvis ser det ud til, at det ser lysere ud nu – også for muligheden for at deltage i og afholde løb.

Sådan er udmeldingen for idræt- og kulturministeriet:

Ved udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet til 25 personer.

Der er taget kontakt til myndighederne, for at få en mere udbydende beskrivelse af bla “organiseret regi”, så vores anbefalinger kan blive mere præcise.

Her vil vi igen læne os op ad Klub 100 marathons anbefalinger:

Information om Coronavirus

Derudover bliver anbefalingerne udarbejdet i tæt kontakt med dhk.

Nyd forårets muligheder med fornuften under armen, så vi ikke sætter det over styr.

Ønsker jer alle et dejligt forår!

Kh Charlotte

Vi fortsætter i samme spor…

OBS

Dette er hermed forlænget indtil 28.2 2021

Kære alle

Mit indlæg fra 5. januar er stadig gældende frem til og med 7. februar.

Sætter streg under:

Aflys ALT, der ikke er livsnødvendigt, som fx et besøg hos tandlæge selvfølgelig kan være.

Vi kan sagtens blive enige om, at løb også er livsnødvendigt for os…

Men det bliver nødt til at være løbetræning alene eller sammen med ham eller hende, der er en del af din bobbel på 5.

Derfor kunne jeg med god samvittighed tage på dagens løbetur ind i en sneklædt Hammer Bakker sammen med min mand, Finn Andersen.

Vi nød hvert et skridt!

I går løb jeg samme rute – alene og uden sne på stierne. Det var også en super dejlig tur.

Nyd, at I har muligheden for at komme ud i det fantastiske vejr og landskab, som vi har lige udenfor døren.

Tanker til jer alle!

/Charlotte Øllgaard

PS

Den lyse tid er på vej!