KLUB 100 halvmarathon regler

 

Regler for officielle cannonball halvmarathon pr. 15.3.2022

gældende for KLUB 100 HALVMARATHON og

DANSK HALVMARATHONKLUB

Et halvmarathonløb skal være slået op som et halvmarathonløb.

Løbet skal være offentliggjort med div. nødvendige oplysninger på en offentlig tilgængelig platform for sportsbegivenheder, f.eks. Motionslob.dk, RUN2U, Sportstiming o.l.

Alternativt kan løbet slås op på en hjemmeside.

Resultatlisten skal til hver en tid kunne findes igen.

Et løb tæller ikke med, hvis det kun er slået op på et socialt medie, f.eks Facebook!

Vedr. start

Løbet skal være offentliggjort med en startliste, og slås op min. 3 døgn før starten går.  
Der skal være oplysninger om startsted og tidspunkt.

Alle løbere starter samlet, og løber samme rute.

Tidlig start

Tidlig start er tilladt – dog tidligst en time før det ordinære starttidspunkt. Begge starttidspunkter skal være angivet i løbsbeskrivelsen.

Deltagerantal

Der skal altid være minimum 5 løbere ved den ordinære start.

Alle løbere skal have intention om at gennemføre løbet.

3 af disse løbere skal som minimum gennemføre løbet.

Proforma-startere accepteres ikke.

Frafald under løbet må kun skyldes akut opståede skader eller utilpashed.

 Tidsfrist

Har løbet en tidsfrist for gennemførelsen, så skal den overholdes, for at løbet tæller med.

Resultatliste

Resultatlisten SKAL offentliggøres på en hjemmeside som et selvstændigt opslag senest 7 døgn efter løbets afvikling. (Resultater tilføjet på f.eks. motionslob.dk i løbsopslaget, tæller ikke med)

 Distancen

Ruten skal som minimum være opmålt til 21,0975 Km –  den behøver ikke at være DAF opmålt.

Løbsarrangøren er ansvarlig for, at distancen er opmålt korrekt.

 Marathon, andre løb og halvmarathon

Deltager man i et løb, hvor der også er marathon, skal min. 5 løbere (uanset distance) stille til samlet start. Løberne skal alle have intention om at gennemføre løbet.

Her er det også ok, hvis der kun er 1 halvmarathonløber iblandt løberne.

Står man på startlisten til et marathon, kan der ikke nedgraderes til et halvmarathon undervejs.

Står man på listen til rundeløb, kan der ikke opgraderes til halvmarathon.

Et marathon tæller IKKE for hverken 1 eller 2 halvmarathons.

Halv eller hel ironman tæller ikke med.

Jagtstarter tæller ikke med.

Par-marathon tæller ikke, da der ikke er fælles start.

Virtuelle løb tæller ikke med.

Tidtagning

Løbsarrangøren sørger for, at der er et ur i målområdet, hvorpå deltagere uden ur, kan aflæse deres tid.

Den enkelte løber er selv ansvarlig for tidtagning.

Løberens eget ur må under ingen omstændigheder stoppes undervejs.

Viser ruten sig, på løberens ur, at være længere end de 21,0975 km, er det den tid der går, til man har passeret målstregen, man retter sig efter. Uret stoppes altså ikke, når man har løbet de 21,0975 km

Urets autopause-funktion skal være deaktiveret under hele løbet.

Diskvalifikation

Du diskvalificeres hvis:

-Uret stoppes undervejs

-uret stoppes før mållinjen

-urets autopausefunktion er tilsluttet

Løb under Coronanedlukningen

Løb under Coronanedlukningen, i perioden d.12. marts – 10. maj 2020, tæller ikke med.

Løb løbet før denne opdatering af regler, tæller selvfølgelig med jf. ”gamle regler” fra Dansk Halvmarathonklub og Klub 100 halvmarathon

 

Reglerne, der SKAL være opfyldt,

før et halvmarathon kan tælle med i statistikken i

Klub 100 halvmarathon Danmark før 15.03.2022: 

 

1. 

En halvmarathon, der skal tælle i Klub 100 halvmarathon SKAL være slået op, som en halvmarathon! 

Løbet skal være offentliggjort med div. nødvendige oplysinger på/i public medie (fx  RaceResult, Sportstiming, Motionsløb.dk), så ALLE har mulighed for at finde og deltage i løbet.

Ellers skal løbet slåes op på en hjemmeside, hvor der altid linkes til denne side i fx en Facebookbegivenhed, så den til enhver tid er til at finde igen.

Løbet skal være offentliggjort med en startliste  (fx. til hjælp til samkørsel, fx så det nødvendige/maximale antal kan ses af alle).

Samtidig skal løbet være slået op mindst 3 døgn, før starten går.

Der skal være oplysninger om startsted og tidspunkt. Er der flere starttidspunkter, står det også; fx. kl. 9 og kl. 10.

Alle er ikke på Facebook, og alle deltagere SKAL have mulighed for at se løbet, der bliver arrangeret

SÅ ET LØB TÆLLER IKKE, HVIS DET KUN ER SLÅET OP PÅ FACEBOOK!

Derudover “gemmer” deltaljerne om løbet sig faktisk ret så godt, så det ofte kun er starttid og sted, der er tilgængeligt.

2. 

Inden løbets start, skal der så vidt muligt, offentliggøres en startliste.

Eftertilmeldinger og rundeløbere med “gode ben” på dagen fremgår som minimum rette sted på resultatlisten.

Resultatlisten SKAL offentliggøres på/i public medie indenfor ugen efter løbets afslutning. (Igen er det IKKE OK kun at benytte FACEBOOK).

Hvis du på startlisten står til en hel, kan du ikke nedgradere den undervejs i løbet og lade den tælle for en halvmarathon, hvis du stopper halvvejs.

Dette SKAL være aftalt med arrangøren inden start, så du kan stå på den rette resultatliste efter løbet.

3. 

Løbet skal være slået op, som et halvmarathon.

Halvmarathon-walk er også ok, da det også er en halvmarathon, og når blot en evt. tidsgrænse overholdes, så er det jo også en halvmarathon.

Ruten skal være opmålt til 21,0975 km. 

Den skal nødvendigtvis ikke være DAF opmålt.

Cannonballs er også gældende løb!

4. 

Halvmarathonløbet skal have samlet start på det annoncerede tidspunkt.

Hvis en arrangør tillader forskudt start for 3 eller flere løbere, skal dette fremgå i beskrivelsen af startlisten, og der skal være endnu et stopur, der kører fra det tidspunkt.  

Fx at de starter en halv time før de andre løbere, hvis deres sluttid er på +2.30, og man gerne vil være med i fx en fejring af nyt Klub 100 medlem. 

Halvmarathonløbere kan fx få mulighed for at starte sammen med marathonløberene, da der her også er et stopur. 

Vel ikke nødvendigt at skrive, at man IKKE kan løbe kl. 10, når løbet er kl. 16. Dét er for tidlig en tidligere start. Et helt andet løb… Med sin egen start- og resultatliste!

Par-marathon tæller ikke, da der ikke er fælles start. 

 5. 

Alle deltagere skal løbe samme rute.

Denne er bestemt og offentliggjort af arrangøren inden start, så alle er sikre på, at de rammer en halvmarathon, når de er i mål.

 6. 

Deltager du i et løb, hvor der også er marathon, så skal der være minimum 3 på dén distance med intention om at gennemføre de 42,195 km. 

Her er det ok, hvis der ikke er andre end dig med på halvmarathon, da du jo hele vejen vil have selskab af de andre.

Deltager du derimod i et løb, hvor der ikke er marathon, men blot den halve distance, så skal der være minimum 5 på den distance med intention om at gennemføre, og de 3 af dem skal gennemføre de 21,0975 km.

Du er selv ansvarlig for at måle din sluttid, når der ikke er Chip. 

Der skal være mindst ét stopur (eller lignende) for ALLE starttider ved start/mål, da ikke alle har eget ur, og det kan løbe tør for strøm.

Dit eget ur må under ingen omstændigheder stoppes undervejs – heller ikke hvis de 21,1 km rammes, før du løber over målstregen!

Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.

Vær obs. på, at nogle løb har en max tid til gennemførelse. 

7. 

Når du har de 100 halve i kalenderen, så sender du din liste med alle løbene til os, så vi kan se, hvilke spændende løb, der har ført dig til målet.

Vi returnerer med et fint certifikat, og hvis du gerne vil have en Klub 100 halvmarathonmedalje om halsen på den store dag, så kan den købes på hjemmesiden.

OG nej én hel marathon tæller IKKE for hverken 1 eller 2 halve 😉 og nej, det gør halvionman heller ikke… 😉 og heller ikke virtuelle løb samt løb afholdt i tiden 12. marts til 10. maj 2020 (Corona).

Vi vil ikke tjekke, om hvert eneste løb har opfyldt de gældende regler.

Men vi vil stole på, at du ikke gider snyde dig selv…

 

Listen skal altid indeholde: 

Løbets navn, dato og årstal samt evt. din tid ?

 

Send os din løbsliste i god tid, inden dit løb nr. 100.

Når du har løbet dit nr. 100, så husk at opdatere, så vi kan få dig på Klub 100 halvmarathonlisten.

Kære løbsarrangørerne i Danmark!

Der er vist ingen tvivl om, at løb er kommet for at blive.

Rigtig mange løbere tællere deres løb i forhold til Klub 100 marathon og Klub 100 halvmarathon.

Vær sød at gør os den tjeneste at sæt jer ind i reglerne, så jeres løb kan tælle for dem. De er selvfølgelig ikke helt ens, men næsten…

Det vil helt sikkert give jer mange flere på startlisten, hvis løbet tæller.

Håber I får nogle fantastiske oplevelser med løb, både som arrangør og som løber.

Reglerne i klub 100 halvmarathon læner sig op ad Klub 100 marathons regler, men de kan selvfølgelig ikke være helt de samme.

Her har I reglerne for Klub 100 marathon:

 

 

Kære halvmarathonløber!

 

Hvis du overvejer et løb, som du har set slået op her på Facebook, så tjek lige i løbets begivenhed, om der er et link til en officiel side, hvor løbet er slået op (en hjemmeside, motionsløb.dk eller andet). 

Hvis ikke der er et link, så kontakt løbsarrangøren og spørg, hvor løbet er slået op… 

Du hjælper på den måde med til, at løbene bliver gjort officielle – Facebook IKKE nok. 

I en Facebookbegivenhed er det derfor smart kun at nøjes med link til den officielle side, hvor også start- og resultatliste er at finde.

Spørg i det hele taget løbets arrangør, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Håber I alle får et forår fyldt med masser af skønne løbeoplevelser i dejlige Danmark og måske også andre steder i verden.

Kærlig hilsen 

Klub 100 halvmarathon